01-08-2023

De geschiedenis van Sint-Truiden: Stap in het spoor van Sint-Trudo

1300 jaar geleden legde Sint-Trudo de fundamenten voor wat vandaag de hoofdstad van Haspengouw wordt genoemd. Het rijke verleden was bepalend voor de bruisende stad die Sint-Truiden is geworden. Van alle wonderen die de Heilige Trudo worden toegeschreven, vinden we dit wel de belangrijkste.

Benedictijnenabdij Sint-Trudo

Sint-Truiden, vernoemd naar haar stichter

De eerste beginselen van Sint-Truiden vormden zich al in de Romeinse tijd, aan een kruispunt van heirbanen. Dit gehucht droeg de Latijnse naam Sarchinium en bestaat vandaag nog als Zerkingen. In 655 stichtte de edelman Trudo er een monnikengemeenschap die uitgroeide tot een welvarende abdij. Kort na zijn overlijden werd Sint-Trudo heiligverklaard en deden zich wonderen voor aan zijn graf. Zo ontwikkelde de plaats zich tot een drukbezocht bedevaartsoord. De handel kwam tot bloei door de komst van de vele pelgrims die het graf van Sint-Trudo wilden zien. En zo kreeg de stad de naam Sint-Truiden, als enige in Vlaanderen vernoemd naar haar stichter.

In Sint-Truiden spraken ze Frans

Sint-Truiden was een tweeheerlijkheid, het ene gedeelte viel onder controle van de abt van Sint-Truiden terwijl het andere deel van de stad werd bestuurd door de prins-bisschop. Sinds 1227 was dat de prins-bisschop van Luik. Er kwam zelfs een letterlijke scheidingslijn tussen de twee districten, waarvan de Zoutstraat nog een overblijfsel is. De hal die toen op deze plaats werd gebouwd, is vandaag een onderdeel van het stadhuis.

Stadhuis van Sint-Truiden, foto Erik Jamar

De inval van de Franse troepen in 1792 maakte een abrupt einde aan het zeggenschap van de abdij. Abt en monniken sloegen op de vlucht en Sint-Truiden werd ingelijfd bij de eerste Franse republiek. Na de nederlaag van Napoleon in 1815 gingen de negen Franse departementen op in het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden en in 1830 kwam de stad onder Belgisch bestuur. Opnieuw vestigden religieuze gemeenschappen zich in de leegstaande kloostergebouwen en maakten van Sint-Truiden een voornaam centrum voor onderwijs en zorg. Ook behield de stad haar marktfunctie in de vruchtbare landbouwstreek, die vanaf eind 19de eeuw typerende kenmerken kreeg door de bloeiende fruitteelt.

Onze-Lieve-Vrouwekerk in Sint-Truiden.

Stap in het spoor van Sint-Trudo

Ook vandaag vind je in de stad nog tientallen zichtbare sporen van Sint-Trudo in de vorm van schilderijen, beeldhouwwerken en andere historische objecten. Je herkent zijn afbeelding aan een aantal typische attributen, zoals een abtsstaf in de ene hand en een miniatuurabdijkerk in de andere. Dit zijn duidelijke verwijzingen naar zijn rol als stichter van de stad.

Tip! De Visit Sint-Truiden wandelgids leidt je door 1300 jaar geschiedenis, van de Grote Markt naar Trudo’s laatste rustplaats aan de Onze-Lieve-Vrouwekerk. Je Trudopas opent de deur naar zeven historische monumenten, haal hem bij het toeristisch onthaal en ondervind zelf hoe het rijke verleden en kleurrijke heden van Sint-Truiden mooi met elkaar versmelten.

Abdijtoren Sint-Truiden