Natuurgebied de Galgenberg ligt ten noorden van (en gedeeltelijk op) het voormalige mijnterrein van Heusden-Zolder. De Galgenberg dankt zijn naam aan het vroegere gebruik om misdadigers op hooggelegen plaatsen – goed zichtbaar dus! – op te hangen. Gelukkig is daar nu geen sprake meer van en kan je er heerlijk genieten van het boomrijke heidelandschap.
Langs de randen van het natuurgebied vormen inheemse bomen een natuurlijk scherm voor de bebouwing rondom. Eenmaal in het gebied ontdek je een heidelandschap waarin open plekken heide en meer gesloten plekken met berken en zomereiken elkaar afwisselen. Maar liefst 14 verschillende soorten sprinkhanen komen in dit klein, maar afwisselend gebied voor! Ook de heivlinder en de zeldzame rode bosmier vertoeven er graag. Het zuidelijk gedeelte is nog in volle ontwikkeling tot een open, heideachtig landschap. Er werden twee poeltjes aangelegd. Die vormen een ideaal leefgebied voor verschillende libellensoorten en de rugstreeppad.
Natuurgebied de Galgenberg is een onderdeel van het duinencomplex ’De Lindeman’ en is beschermd als landschap.
Gelukkig sluit het gebied aan op de vlakbij gelegen voormalige mijnterril, die beheerd wordt door het Agentschap Natuur en Bos.
Maar ook het nabijgelegen bedrijvencentrum werkt aan zijn groen imago door een ecologische inrichting met streekgebonden planten zoals heide, brem en open plekjes met zandgrond.

Individuele tarieven

  • Gratis

Groepstarieven

  • Gratis

Faciliteiten

Parking binnen een straal van 100m