De firma Léon Monnoyer et Fils uit Brussel realiseerde de bouw van de watertoren rechts van het ophaalgebouw. De watertoren werd samen met de Monnoyerschouw beschermd als monument in 1993. Water was belangrijk bij de uitbouw van de mijnen begin 20ste eeuw. Elke mijn zorgde voor een eigen watervoorziening voor de tuinwijken. Bovendien was er veel water nodig voor het wassen van de kolen.