Ursulakapel

Kort na 1262 werd een infirmerie gebouwd waar bejaarde en zieke begijnen verzorgd werden. Aanpalend aan dit gebouwd werd in 1294 een kapel gewijd aan de heilige Ursula. Het huidige infirmeriegebouw dateert uit 1659. De gerestaureerde Sint-Ursulakapel wordt gebruikt voor tentoonstellingen en culturele evenementen.