Sint-Vincentiuskerk

De Sint-Vincentiuskerk van de Sint-Vincentius en Sint-Hubertusparochie in het hartje van Heusden-Zolder is in vele opzichten bijzonder. Deze kerk is in Limburg een uniek voorbeeld van de hallenkerk. Ze is opgetrokken in Maaslandse gotiek en bezit een rijk kunsthistorisch patrimonium waaronder een sedes sapientiae uit ca 1225. Als gevolg van de mijnverzakkingen was het gebouw meer dan twintig jaar gesloten.
Van 2000 tot 2004 werd de kerk op bijzondere wijze gerestaureerd. Een bezoek is zowel historisch, kunsthistorisch als bouwtechnisch interessant. Andere blikvangers binnen zijn de kapittelloze zuilen, typisch voor de Demergotiek, de barokke kansel (1691), de laatgotische doopvont (ca. 1550), de rocococommuniebank (1750-1775) en de kerkmeestersbank (1750-1800). Voorts zijn er nog vele andere bezienswaardige beelden en schilderijen.
In 2010 werd een prachtig nieuw brandglasraam ‘Symbiose’ boven de toegangspoort geplaatst. Deze creatie van glazenier Leen Kooreman brengt samen met de gerestaureerde oude ramen een uniek kleurenspel in dit prachtig monument.
Voortaan zal onze parochiekerk, de Sint Vincentiuskerk gelegen Dorpsstraat nr. 44 te 3550 Zolder, dagelijks doorlopend geopend zijn van 9 tot 17 u.
Dit geeft aan iedereen de mogelijkheid om even rustig onze kerk te bezoeken voor een stil moment, het branden van een kaarsje of een vroom gebed.
Uiteraard is er een beveiliging met bewakingcamera's geplaatst.
Buiten de mis- en gebedsvieringen zal het voorste gedeelte van de kerk afgesloten zijn als extra beveiligde zone en niet toegankelijk zijn.