Steenboskapel

Op een kruispunt van veldwegen staat de kleine Steenboskapel. Het bouwmateriaal van de kapel is grotendeels afkomstig van een Gallo-Romeinse villa uit de 2de eeuw na Christus. Op de fundamenten van de villa verrees later een Karolingische koningshoeve. De restanten van de villa werden blootgelegd en met de gevonden stenen en brokstukken werd een kapelletje opgetrokken.