Kolenspoor en kolenhaven

In 1938 werd de constructie voltooid van de haven te Genebos (Lummen) op het Albertkanaal en van de spoorverbinding, over een achttal kilometers, met de mijnzetel van Zolder.
Deze haven wordt nog steeds 'de lossing' genoemd. De rollende portaalkraan maakt het mogelijk kubels met een inhoud van 10 ton (per drie gemonteerd op een onderstel met twee assen) te behandelen. De kaaimuur is 450 meter lang en voor de verlichting werden natriumlampen aangebracht. Een 2de identieke portaalkraan werd in juni 1957 gemonteerd. De steenkool die werd opgehaald werd vooral naar Luik of Antwerpen vervoerd via het Albertkanaal.
Het kolenspoor werd na de mijnsluiting opgebroken voor de aanleg van een fietspad als onderdeel van het fietsroutenetwerk Limburg dat de mijnsite verbindt met het kanaal.
Deze verbinding loopt door het natuurgebied De Vallei van de Mangelbeek. De nattigheid van het gebied is o.a. te verklaren door de mijnverzakkingen. Daardoor vind je hier de beschermde broek- of moerasbossen.