Sint-Jan-de-Doperkerk

De Sint-Jan-de-Doperkerk in Wellen, is toegewijd aan Johannes de Doper.
De oorspronkelijke romaanse kerk werd in de 12e eeuw gebouwd. Brandstichting door manschappen van Jehannot-le-Bâtard verwoestten de kerk in 1490; enkel de toren bleef overeind.
Herstelling en wederopbouw gebeurde in gotische stijl. De romaanse kerktoren met kleine rondboogvensters diende in de loop van de jaren ook als schuilplaats. Haar muren zijn 1,80 m dik. Natuurstenen van allerlei aard werden gebruikt bij de bouw. Ze zijn afkomstig uit de 4,5 km lange ommuring uit de 2e eeuw van de naburige stad Tongeren.
Opvallend in de kerk is het doksaal in laat-renaissancestijl.
De kerk is sinds 1936 een beschermd monument.