Erfgoedwandeling De Doodendraad

Iets ten noorden van de Ezel in het duinen gebied van Beverbeek werd in 2015 een indrukwekkende reconstructie van zo'n 200 meter doodendraad geplaatst. Deze reconstructie geeft een uitstekende indruk van de impact van deze Duitse versperring tijdens WO I op de omgeving en haar bewoners. Langs deze reconstructie staan infoborden die de wandelaars extra info verstrekken over de oorspronkelijke constructie in 1916, de vele ontsnappingsmethoden die vanuit België werden ondernomen, maar ook de dramatische verhalen die zich aan de draad hebben afgespeeld. Het is een unieke realisatie langsheen het voormalige tracé van de doodendraad, vanaf het drielandenpunt in Vaals (Duitsland) tot aan de Belgische kust.

Individuele tarieven

  • Niet van toepassing

Groepstarieven

  • Niet van toepassing