Het Heiderbos, dat deel uitmaakt van wandelgebied Thorpark, is een prachtig stukje natuur. Dit klein maar uiterst waardevol natuurreservaat van 41 ha groot is de enige locatie in Vlaanderen waar je nog een grote populatie jeneverbessenstruiken vindt. Om deze zeldzame soort te behouden, te beschermen en te versterken, werd de jeneverbes in 2006 door As geadopteerd.