Natuurgebied van Veurs

Dit is één van de mooiste en belangrijkste natuurgebieden van de Voerstreek. De uitzonderlijke fauna en flora van dit gebied bestaat uit aloude hoogstamboomgaarden, bosranden, taluds en graften. Het is een belangrijk foerageergebied voor de das. Ook de havik, rode wouw, steen- en bosuil voelen zich er uitstekend in hun element. Door intensief begrazingsbeheer moet de kalkflora er terug volle kansen krijgen zodat onder andere de orchideeën weer kunnen bloeien.

Individuele tarieven

  • Gratis

Faciliteiten

Parking binnen een straal van 100m