In Barak 15 krijg je het verhaal van de Poolse en Italiaanse migratie. Er wordt in een tentoonstelling de nadruk gelegd op de geschiedenis van het Baltisch Kamp. Dit was de plek waar de steenkoolmijn voor haar gerekruteerde arbeiders een tijdelijke huisvesting voorzag. Veelal gebeurde dit in houten woonbarakken. Hier werden ook de ‘onvrije werknemers’ gehuisvest: Russische en Duitse krijgsgevangenen, maar ook veroordeelde collaborateurs.

In Barak 15 vind je een overzicht van de verschillende groepen op de tijdslijn, met veel aandacht voor de manier waarop de bewoners hun verblijf op het Baltisch
Kamp hebben ervaren.