Wandelgebied Elen

Hoewel het dorpje Elen niet officieel werd aangeduid als toegangsdorp tot het RivierPark Maasvallei, werd er wel een wandelgebied ontwikkeld. Dit omwille van de unieke fauna en flora die in het gebied voorkomen.

Door ontgrinding in dit gebied ontstonden enkele prachtige waterplassen zoals de Meerheuvel en Bichterweerd. Deze laatste is nu een echt paradijs voor tal van steltlopers en andere vogels zoals de roodborst en de veldleeuwerik. Je kan vrij struinen in dit gebied, er zijn geen bewegwijzerde wandelroutes. De winterdijk die langs het gebied loopt, is verhard en wordt intensief gebruikt door fietsers en wandelaars.

Aan de andere kant van de Rijksweg bevindt zich nog een ander bijzonder natuurgebied: 'De Broeken'. De naam wijst op een nat, moerassig gebied en werd al in de 16de eeuw gebruikt om dit kleine natuurgebied aan te duiden. Bijzonder aan de Broeken is de aanwezigheid van een zeer gevarieerde plantengroei. Een recent aangelegd plankenpad en een vogelkijkhut geven je de kans om deze prachtige natuur van dichterbij te bekijken.

In de zomer van 2019 zal het ontgrindingsproject Elerweerd van start gaan. Er zal dan gemiddeld 1,5 miljoen ton grind en zand per jaar worden ontgonnen. Uiteraard heeft dit grote gevolgen voor het landschap, er zal immers hard gewerkt worden. Na afronding van de werken wordt het gebied van 230 ha terug gegeven aan de natuur en is er weer ruimte voor ruige en dynamische riviernatuur.

Concreet heeft dit tot gevolg dat er op dit moment slechts 1 wandellus beschikbaar is op terrein, namelijk de oranje lus van 6,8 km.

Individuele tarieven

  • Gratis

Faciliteiten

Parking binnen een straal van 100m