Proef- en Vormingscentrum voor de landbouw

Het PVL werd opgericht in 1989, met als doel praktijkgericht onderzoek naar voederteelten en de stalinfrastructuur voor varkens en melkvee behoren tot de kerntaken. Later werd dit ook uitgebreid naar projecten rond agrarisch natuurbeheer en kleinschalige waterzuivering. Daarnaast beheert PVL ook een uitgebreid gamma aan naschoolse vorming: cursussen, praktijklessen en studiereizen rond veeteelt, groenteteelt, voedergewassen en bedrijfsbeheer.

Wat is er te bezichtigen:
- melkveebedrijf: hier worden koeien gemolken met een robot
- varkensbedrijf: dit is het enige bedrijf dat op een sanitair en veilige manier kan bezocht worden, omdat de stal is uitgerust met een bezoekersgang.
- waterzuiveringstraat: hier staan verschillende systemen van KWZ (Klein Schalige Waterzuivering) opgesteld.
- kinderboerderij

Individuele tarieven

  • Gratis

Faciliteiten

Parking binnen een straal van 100m