Ambiorixstandbeeld

De beroemste (beruchtste?) inwoner van Tongeren kreeg de meest prominente plek in de stad. Het imposante bronzen beeld van Eburonenkoning Ambiorix uit 1866 eert de memorabele overwinning op de Romeinen in 54 v.C. Niet voor niets noemde Julius Caesar de Belgen de dappersten aller Galliërs. Ambiorix poseert in Germaanse klederdracht, met een strijdbijl als weapon of choice en een drakenhelm. Zijn voeten vertrappelen de wapens van de verslagen Romeinse tegenstanders. De omheining van het standbeeld bestaat uit speren, everzwijnenhoofden en pijlen, helemaal in stijl met de Keltische tradities.