Eisden Tuinwijk en het mijnverleden

Ontdek de Eisdense tuinwijk en mijnmonumenten. Wie op zoek gaat naar het Eisdense mijnverleden ontdekt even uiteenlopende als markante sporen. Als uitroeptekens bleven ze overeind in een verhaal dat na de mijnsluiting, toen de totale sloop van het mijnpatrimonium vaststond, uitgewist dreigde te worden. Een mijnsité die met haar gevels het architecturaal sluitstuk vormt van de woonkernen: de oude cités. Daarbij vier gerestaureerde en hergebruikte mijngebouwen, een directeurs- en een mijnwerkerswoning, drie standbeelden die elk voor een eigen periode uit de beeldende kunst staan, een kasteel... Een aanbod dat, tegen zijn nochtans eenvormige achtergrond, niet gevarieerder kan zijn.