Romeinse Tempelsite

Aan de noordrand van de stad stond in een ver verleden een indrukwekkende tempel. Het was één van de imposantste in de wijde omgeving. Aan welke Romeinse godheid de tempel was gewijd en of hij werd gebruikt voor de keizercultus, is tot op vandaag niet duidelijk. Maar op basis van de resterende bouwsporen krijg je een realistisch beeld van de originele site.
De Romeinse tempel ligt langs het traject van de groene Mijlpaalroute . Hij is toegankelijk via de Keversstraat of via de trap aan de Romeinse muur op de Caesarlaan.