Middeleeuwse Omwalling

Veel eeuwen na de bouw van de Romeinse omwalling, nl in de 13de eeuw werd, onder impuls van deze uitdeinende middeleeuwse stad, gestart met de bouw van de middeleeuwse omwalling. Hiervoor wordt gedeeltelijk gebruik gemaakt van het tracé en de restanten van de Romeinse omwalling uit de 2de eeuw.