Vacature Coördinator Kenniscentrum

Ben jij een marktonderzoeker en op zoek naar een nieuwe uitdaging?  #altijdlimburg!

Toerisme Limburg is een enthousiast team dat dagelijks samenwerkt met meer dan 1.300 publieke en private partners aan het toeristische topmerk Limburg. Als coördinator van het kenniscentrum zal je een systematische dataverzameling en –analyse opzetten en coördineren en de resultaten op een begrijpelijke wijze toelichten, zodat Toerisme Limburg op een gefundeerde wijze strategische beslissingen kan nemen met het oog op het (bij)sturen van de communicatie-acties en strategische planningsprocessen en het voeren van beleidscommunicatie. Inherent aan deze functie is de verantwoordelijke rol in de uitbouw van een performante technische onderbouw die de verzameling, verrijking, kwaliteitscontrole en ontsluiting van toeristische data mogelijk maakt.

Je geeft je 200% in volgende taken:

 • Opstellen van de jaarlijkse planning voor het Kenniscentrum, rekening houdend met de actieplannen van team Marketing, team Partnerwerking en team Projecten;
 • Uitvoeren & coördineren van marktonderzoeksactiviteiten (plan van aanpak; verzamelen en analyseren van data ; formuleren van besluiten uit de geanalyseerde data en helder rapporteren);
 • Proactief studies, trends en innovaties detecteren, analyseren en periodiek hierover rapporteren naar het beleid;
 • Zorgen voor publicatie van cijfers en rapporten op het online sectorplatform (toerismewerkt.be) of naar derden (o.a. Limburg in Cijfers, Klipfolio, …);
 • Bespreken van de rapporten met het beleid en de belanghebbende(n) en hen adviseren betreffende het gebruik van de resultaten;
 • Toerisme Limburg vertegenwoordigen bij externe partners inzake dataverzameling, datakwaliteit en marktonderzoeksprojecten;
 • Uitwerken en coördineren van rapportage KPI’s van Toerisme Limburg;
 • Leiding geven aan en coachen van medewerker(s) marktonderzoek;
 • Aanspreekpunt voor (ad hoc) vragen van sector of onderwijs tot samenwerking m.b.t. statistieken, marktonderzoeken, strategie, opleidingen, … ;

Wat is voor ons erg belangrijk?

 • Strategisch advies voor de verschillende afdelingen in de organisatie;
 • Bouwt een kwaliteitsmonitoringssysteem m.b.t. data uit en implementeert dit;
 • Vraag- en aanbodsanalyse Limburg;
 • Projectvoorstellen doen door opportuniteiten te detecteren;
 • Is gekend bij de partners als aanspreekpunt m.b.t. kennis en data;
 • Kennis en onderhouden van het netwerk van onderwijsinstellingen;
 • Up to date informatie ten behoeve van beleidscommunicatie;
 • Verantwoordelijk voor het beheren van het budget kenniscentrum.

Wie ben jij?

 • Je bezit een diploma hoger onderwijs in een economische richting;
 • Je hebt intussen min. 3 jaar ervaring in een gelijkaardige functie;
 • Jouw kennis van statistiek- & marktonderzoekstechnieken is actueel;
 • Je bent sterk analytisch & slaagt erin een (visuele) inzichtelijke vertaling van cijfers te geven;
 • Pro-activiteit en resultaatgerichtheid is jouw tweede natuur;
 • Je hebt naast een grondige kennis van dataverwerkingstools (SPSS, Access, Google Analytics, …) ook een grondige kennis van Excel en PowerPoint;

Je motivatiebrief en C.V. vóór 19 augustus 2019 sturen aan karin.knapen@limburg.be of naar Toerisme Limburg vzw, T.a.v. Karin Knapen, Universiteitslaan 3, 3500 Hasselt.