Graftenlandschap van de Martelberg

De Martelberg is een bijzonder waardevol stuk graftenlandschap. De hellingen worden gekenmerkt door de aanwezigheid van 'graften': niveauverschillen die door menselijke ingreep in het landschap zijn ontstaan. Bij de ontginning van bossen die oorspronkelijk de dalhellingen bedekten, verzamelde men stenen en boomstronken aan de benedenrand en daar schoten nieuwe struiken op. Door erosie spoelden bodemdeeltjes naar beneden en werden daar tegengehouden door houtwallen. Zo stapelden de bodemresten zich op tegen hagen en struiken, maar hellingafwaarts kon de erosie opnieuw beginnen. Graften zijn de ideale biotoop van een grote variëteit aan bloemen, planten en dieren, waaronder de das, die hier een ideale plek vindt om er zijn burcht uit te graven.

Individuele tarieven

  • Gratis

Faciliteiten

Parking binnen een straal van 100m