Verborgen moois Herkenrodebossen

Ten westen van de stad Hasselt liggen aan de rand van vochtig Haspengouw de Herkenrodebossen. In de 17de en 18de eeuw waren deze bossen grotendeels eigendom van de abdij van Herkenrode. Nu is die link met de abdij verdwenen door de komst van de E313 en de Diestersteenweg en zijn heel wat delen van het bos inmiddels omgevormd naar akkers en weilanden. Het landschap vandaag is een mozaïek van bossen en landbouwgronden, met restanten van het oude land(bouw)gebruik zoals hooilandjes, hagen, houtkanten, knotbomen, grachtjes en poelen. De Verborgen Moois is een absolute aanrader voor wie dicht bij de stad een typisch stukje Haspengouw wil ontdekken.

Individuele tarieven

  • Kaart: € 1,50; verkrijgbaar via de webwinkel.

Faciliteiten

Parking binnen een straal van 100m