Madammenroute

Hasselt is een stad door en voor vrouwen. Denk maar aan de Abdijsite Herkenrode, één van de rijkste vrouwenabdijen in de Nederlanden of aan het Grauwzusterklooster, waar nu het Modemuseum Hasselt gevestigd is. Tijdens deze route maak je niet enkel kennis met de vrouwelijke kloostergemeenschappen, maar ook met andere sterke vrouwen die een rol hebben gespeeld of nog steeds spelen in Hasselt. Publicatie i.s.m. De Madam.

Individuele tarieven

  • € 3,50