Het Burgemeestershuis

Het Burgemeestershuis werd in 1898 gebouwd in opdracht van Petrus Joannes François Van Ham, burgemeester van Lommel (1904-1921), provincieraadslid en zowat de belangrijkste figuur in het Lommel van rond de eeuwwisseling. De villa was in die tijd één van de weinige huizen met verdieping. Vanaf 1 juli 1946 werd de villa bewoond door het echtpaar notaris Jan Vanduffel en Maria Kerkhofs. Notaris Vanduffel kocht op 9 mei 1957 het huis met alle aanhorigheden, remise en Park In de Hoeven (groot 1ha, 14a, 48ca) en richtte als eigenaar van het pand de villa in als notariaat. In de volksmond kreeg de villa snel de naam van de nieuwe eigenaar. Tijdens de gemeenteraadszitting van 5 september 1995 werd besloten om de villa met omliggende tuin aan te kopen, waarna de aankoopakte werd verleden op 13 december 1995. De renovatiewerkzaamheden startten in juli 1998. Deze werken kaderden in één totaalproject en omvatten bouwwerken aan de woning, het koetshuis en de kiosk. Ook het park rond het huis werd heraangelegd. Het Stadsbestuur doopte de villa en het park om tot de alom gekende naam Het Burgemeestershuis en het Burgemeesterspark. Na de renovatie werd het Burgemeestershuis ingericht om er toeristen te kunnen ontvangen en fungeerde het als startpunt voor de toeristische verkenning van Lommel. In het openbare park worden vanaf 2000 culturele evenementen georganiseerd. Het is tevens regelmatig decor voor TV opnames. Enkele malen per jaar zijn er parkconcerten, waarbij voornamelijk bekende Belgische artiesten optreden. Vanaf 2002 wordt het beheerd door het cultuurcentrum en werd het gebruik van het huis en park verruimd. Zo werd het huis vaak gebruikt voor ontvangsten en vergaderingen van de plaatselijke politieke partijen. Het park blijft openbaar voor de bevolking, het gebruik ervan ongewijzigd. Vanaf 2014 wenste het stadsbestuur van Lommel in het Burgemeestershuis een kwaliteitsvol restaurant onder te brengen. ‘De salons werden omgetoverd tot een luxerestaurant in Louis XVI-stijl’