Abdij Mariënlof

In de volksmond ‘Abdij van Colen’ genoemd. Dit verwijst naar Maria van Colen die de abdij in 1438 stichtte voor de kruisheren. Vandaag wonen hier cisterciënzerzusters. In de sacristie bevindt zich het Sint-Odiliaschrijn dat sinds 1292 de relieken van de Heilige Odilia bewaart. In de abdij staat ook de 12de-eeuwse koorstoel van de H. Lutgart. Volgens de legende raakt elke vrouw die op deze stoel zit binnen het jaar zwanger.

Individuele tarieven

  • € 2 per persoon

Groepstarieven

  • € 2 per persoon

Faciliteiten

Parking binnen een straal van 100m