Wilde bijenwandeling (Hochter Bampd)

De mogelijkheid bestaat dat deze activiteit wordt afgelast door beslissingen van overheidswege (omwille van COVID-19). Daarom raden we je aan om steeds de website te raadplegen voor de laatste updates.

Iedereen kent de honingbij, maar wist je dat er in Vlaanderen ook een 350-tal soorten wilde bijen voorkomen?

In het natuurreservaat Hochter Bampd-Herbricht komen ook heel wat wilde bijensoort voor. In 2019 werden bijenwanden en open, warme plekken op de oevers van de Grensmaas gecreëerd. Dankzij deze ingrepen zijn zowel het voedselaanbod (vnl. stuifmeel) als de nestgelegenheid (wanden en open grond) toegenomen.

We nemen je een namiddag mee op sleeptouw naar een aantal bijzondere plekken. Je krijgt hier dan meer uitleg over de levenswijze van enkele algemene soorten zoals de Grasbij, Grote zijdebij en Blauwe metselbij. Met wat geluk kom je de zeldzame Grote wespbij of Kleine wolbij tegen. 

We zorgen voor vlindernetjes, loeppotjes en bijengidsen.