Actievoorwaarden “Bon voor de gratis gids Gault&Millau ‘Heerlijk Haspengouw’ bij de Standaard Boekhandel”

Wie organiseert deze actie?

Deze actie wordt georganiseerd door Toerisme Limburg vzw, Universiteitslaan 3, 3500 Hasselt (hierna “Toerisme Limburg”).

Waarvoor gelden deze actievoorwaarden?

Deze actievoorwaarden gelden voor de actie ‘Bon voor de gratis gids Gault&Millau ‘Heerlijk Haspengouw’ bij de Standaard Boekhandel’. Door mee te doen aan deze actie stem je in met deze actievoorwaarden.

Wat is de actieperiode?

De actieperiode loopt van maandag 18 september 2023 t/m zaterdag 30 september 2023.

Wat houdt de actie in?

Ga in de periode van maandag 18 september 2023 t/m zaterdag 30 september 2023 naar een Standaard Boekhandel in Vlaanderen (m.u.v. de campus winkels) en ontvang op vertoon van de bon met barcode aan de kassa een gratis gids Gault&Millau ‘Heerlijk Haspengouw’. De bon is te verkrijgen via het formulier op visitlimburg.be/gault-millau-gids-heerlijk-haspengouw.

  • De bon is geldig aan de winkelkassa’s van een verkooppunt van Standaard Boekhandel in Vlaanderen, met uitzondering van de campus winkels.
  • Actie geldig zolang de voorraad strekt vanaf 18/09/2023 t.e.m. 30/09/2023.
  • De bon is niet cumuleerbaar met andere kortingen en/of promotionele aanbiedingen.
  • Dit artikel kan noch omgeruild, noch omgezet worden in een geldwaarde.
  • Deze actie is niet geldig op de webshop van Standaard Boekhandel.
  • Toerisme Limburg is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze voorwaarden gedurende de looptijd van de actie te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden de actie te staken of aan te passen indien de omstandigheden dit meebrengen, zonder dat Toerisme Limburg daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade gehouden is jegens de deelnemers. Wijziging of aanpassing van de actievoorwaarden en staking, wijziging of aanpassing van de actie, zal bekend gemaakt worden via de website van Toerisme Limburg.

Wie kan er meedoen aan deze actie?

Iedereen kan meedoen aan deze actie wanneer deze persoon in de actieperiode van maandag 18 september 2023 t/m zaterdag 30 september 2023 de correcte bon met barcode toont aan de kassa van een Standaard Boekhandel in Vlaanderen.

Wat als ik een opmerking of klacht heb over de actie?

Vragen, opmerkingen of klachten omtrent deze actievoorwaarden en/of deze actie kun je indienen door een schrijven te richten naar Toerisme Limburg vzw, Universiteitslaan 3, 3500 Hasselt of een e-mail te sturen naar info@visitlimburg.be.

Als een bepaling uit deze actievoorwaarden nietig of vernietigbaar mocht zijn, dan heeft dit geen invloed op de andere bepalingen uit deze actievoorwaarden. Wij zullen die nietig of vernietigbare bepaling dan vervangen door een geldige bepaling.